Bilder av tunga


Bilderna kan användas för anonym patient fallanalys, om man är emot det behöver man påminna det varje gång när en skickar bilder, för att det är svårt att komma ihåg vem inte vill.

Ta 5 bilder av tunga innan örtbehandling, man behöver be annan ta bilder för sig för bättrekvalite.Märka vilken sida på bilder är din vänstra sida.Undvik dricka kaffe eller något annat som kan ge färg på tungan innan man tar bilder.


När man tar bilder behöver följande punkter noteras:

1 Ljus: Välj dagtid och under naturligt ljus, till exempel nära balkonger eller fönster.

2 Position: Kamerapositionen måste vara något högre än tungan.

3 Fokus: Mitt i tungan, se till att bilden är klar.


Ta 5 framsida bilder

Lyft upp huvudet, sträck naturligt ut tungan ur munnen, slapp av tungkroppen, platta tungan. Försök öppna munnen för att helt exponera tungan och sträck inte tungan för hårt. hel tunga, inklusive tungas rot behöver visas.Ta 5 bilderför att undvika felbedömning.


Inom kinesisk medicin är tungan analys centralt för att ställa en hälsoanalys.Tungan kan visa var man harblockering, var man harföroreningar, var man harfullhet, var man hartomhet(brist), om man harenergi brist i hjärta,om man harenergi och blod brist i huvudet, om man harLungor och hjärta energi stagnation,om man harLever Qi-stagnation,om man harvätska obalans, om man harblodstagnation, om man harkyla ondska, om man harfukt ondska, om man hareld ondska (hett).


Det finns orsaker som kan leda till blockering, föroreningar, fullhet, tomhet (brist), vätska obalans, blodstagnation...... Man kan läsa självhär.


Om man vill förstå mer kan man studera kinesisk medicin kunskap själv eller delta i mina online kurser. Det finns inte möjlighet att förklara för varje patient som får behandling.

 Hållning: Lyft upp huvudet, sträck naturligt ut tungan ur munnen, slapp av tungkroppen, platta tungan. Försök öppna munnen för att helt exponera tungan och sträck inte tungan för hårt. hel tunga, inklusive tungas rot behöver visas.
Hållning: Lyft upp huvudet, sträck naturligt ut tungan ur munnen, slapp av tungkroppen, platta tungan. Försök öppna munnen för att helt exponera tungan och sträck inte tungan för hårt. hel tunga, inklusive tungas rot behöver visas.